Обзор на фреймовете

Въведение във фреймовете

Фреймовете Ви позволяват да разделите прозореца на браузъра на по-малки подпрозорци, всеки от които ще изобразява различен HTML документ. Въведена от Netscape Navigator поддръжката на фреймовете бързо беше добавена и към другите браузъри. Основната спецификация на фреймовете работи с Netscape Navigator.

Въпреки навигационната функционалност на фреймовете те имат няколко проблема и особености, които понастоящем доведоха до техния спорен статут. В действителност те си спечелиха толкова лоша слава, че доста често уеб разработчиците се натъкват на клиенти, които въпреки че не разбират абсолютно нищо от Фреймовете Ви позволяват да разделите прозореца на браузъра на по-малки подпрозорци, всеки от които ще изобразява различен HTML документ и уеб дизайн НЕ желаят фреймове.

Преимущества:
1. Главното преимущество на фреймовете е, че позволяват части от страницата да бъдат стационарни, докато други части могат да се превъртат. Това е много полезно при положение, че желаете част от елементите да могат винаги да се виждат от потребителя, например навигационната лента или рекламните банери
2. Фреймовете унифицират ресурси, които се намират на различни сървъри. Например можете да използвате фреймове, за да комбинирате вашите собствени материали със свързани по темата материали, генерирани от софтуер на сървъра на доставчика.
3. С помощта на инструкцията за форматиране

лесно можете да добавите алтернативен текст за браузърите, които не поддържат фреймове. Това постепенно деградиране е вградено в системите, които поддържат фреймове.

Недостатъци:
1. Фреймовете не се поддържат от някои браузъри.
2. Фреймовете могат да усложнят направата на една страница, защото вие трябва да създадете и организирате няколко файла, за да я запълните.
3. Навигацията в сайт с фреймове може да се окаже голямо предизвикателство за част от потребителите
4. Потребителите не могат да маркират отделни страници, вградени в документ с фреймове. Маркирането идентифицира единствено главния документ в рамката в неговото първоначално състояние.
5. Броят на фреймовете на дадена страница може значително да увеличи натоварването на сървъра, защото първоначалният документ изисква голяма част от товара на сървъра. Четири заявки за файлове с големина 1К създават повече работа на сървъра отколкото една заявка за документ с големина 4 К.
6. Фреймовите документи могат да се окажат досадни за търсачките. Документите на ниво съдържание могат да бъдат пропуснати при търсенето. Ако бъде открит документ, който съответства на търсенето, много вероятно е той да бъде показан извън контекста на комплекта от фреймове, като по този начин потенциално се губи важна навигационна информация.
7. Много по-трудно е да се проследят действителните впечатления от страницата, когато тя е част от фреймове документ.