Качествено съдържание

Ролята на уникалното съдържание за оптимизацията

От изключително голямо значение за всеки уеб сайт е неговото съдържание да бъде уникално и натурално. Защо е необходимо това? Търсачките и най-вече GOOGLE следят съдържанието в широката мрежа. Когато се засече дублирано съдържание ботовете (уеб роботите) отчитат кой е копирал въпросния контент и филтрите на търсачката предприемат мерки.

Един от последните алгоритми на Google – “Пандата” следи именно това. Въпросната Панда отчита уникалността на съдържанието и ако открие сайт, който е копирал съдържанието от други сайтове може да го накажа със загубата на много позиции. Освен това съществуват и много други филтри, които също следят въпросното съдържание. Тези филтри оценяват съдържанието на сайтовете като:

1. Важно

2. Полезно

3. Тематично

4. Средно тематично

5. Маловажно

6. Безполезно

За да бъде успешен един уеб сайт в Интернет е необходимо съдържанието да бъде минимум тематично. В противен случай има минимална възможност за успех. Точно поради тази причина е задължително всеки да публикува важно съдържание и най-вече уникално.