JPEG и мястото им в уеб сайтовете

JPEG (Joint Photographic Experts Group) е алгоритъм за компресиране, който се използва от файлове в JPEG формат, обикновено наричани JPEG файлове. JPEG използва наставката .jpg или jpeg.

Подобно на останалите графични файлови формати, които си намериха място в мрежата JPEG не зависи от платформата. Освен това JPEG се поддържа изцяло от Netscape Navigator.

24 битов цвят

JPEG изображенията съдържат 24 битова цветова информация, което означава, че те обхващат истинските цветове т.е. включват в себе си милиони цветове. JPEG файловете също така могат да съдържат изображения със скала на полутоновете. Това води до по-високо качество на изображението и по-богати и сложни цветови вариации. За разлика от GIF файловете, JPEG не използват палитри за препращане на цветовата информация.

Обаче имайте предвид, че когато JPEG файловете се визуализират на система, която поддържа само 8-битов цвят, браузърът намалява цветовете в изображението до съдържащите се във вградената уеб палитра, като в резултат със сигурност ще се появи смесване цветовете. Обикновено обаче смесването, което се получава при фотографски изображения е приемливо.

JPEG компресия

JPEG използва така наречената схема на компресия със загуби – това означава, че част от информацията за изображението просто се пренебрегва по време на процеса на компресия. За щастие при фотографските изображения при повечето нива на компресия тази загуба не е видима за човешкото око, особено когато изображението се визуализира на монитор с екранна разделителна способност.

В съвременния Интернет няма уеб сайт, където да не се срещат файлове от типа JPEG. Това се дължи на факта, че точно тези и PNG файловете са най-разпространените в мрежата. Много хора, които са собственици на уеб сайтове снимат с фотоапарат и публикуват снимките си в сайта. Точно така се появяват изображенията JPEG. Съществуват уеб сайтове и страници, където над 90% от изображенията са само в JPEG формат.