SEO одит

Анализ и подготовка на сайт за оптимизация.

SEO одит е услуга за изследване и определяне на текущи позиции на даден сайт в търсачките, анализ на конкурентите с основна цел предприемане на високо-ефективна стратегия SEO стратегия и максимално бързото позициониране на сайта на предни позиции в търсачките.

Услугата SEO одит включва:

Анализ на вътрешното състояние на сайта
Анализ на връзките – брой и качеството на входящите връзки към сайта ;
Изследване на ключови думи – определяне наситеността на ключови думи за сайта и определяне на най-подходящите думи за оптимизация ;
Анализ на архитектурата на сайта ;
Анализ за мета данни, тагове и протоколи;
Определяне на текущата позиция на сайта в търсачките ;
Определяне брой посещения и индексиране от машините за търсене, анализ на посещаемостта на сайта ;
Анализ на конкурентни сайтове по изследваните ключови думи и фрази ;
Анализ на използваната до момента стратегия за SEO ;
Изготвяне на стратегия за SEO оптимизация

Цени от 500 лв.